top of page

El  nostre Equip

Cadascun dels professors de l´escola estan avalats amb un currículum suficientment alt i qualitatiu per tal de consolidar els objectius que marca La Martina en tots els nivells.

 

El nostre equip es compromet a preparar i inspirar als nostres alumnes per a l´estudi continuo, el treball i la inclusió en la formació la qual ens porta a aquest mon d´avui tan globalitzat.

 

Tot l´equip aspira a; anar, donar i crear oportunitats per a l´aprenentatge de llengües estrangeres i exposar davant altre cultures als alumnes de les nostres escoles.

bottom of page