top of page
Trinity GESE exams

Els exàmens de Trinity College estan dissenyats en conformitat amb el Marc Comú Europeu. Tots els nostres alumnes tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens orals GESE.

 

Aquests exàmens certifiquen el nivell oral de competència lingüística. Es tracta d'una entrevista amb un professor, entre uns 5 i 15 minuts depenent del nivell, en la qual els alumnes  responen o fan preguntes alhora que exposen un tema que ja han preparat al llarg del curs amb l'ajuda del seu professor.

 

Hi ha 12 nivells,  agrupats en 4 blocs: inicial, elemental, intermedi i avançat.

Aquests exàmens, reconeguts a nivell internacional, ajuden a motivar als alumnes, donant-li un sentit i objectiu final al curs.

 

Els exàmens GESE es realitzaran a l’acadèmia al juny del 2014, amb data encara per confirmar. Trinity assignarà la data i l’hora de l’examen a cada alumne. El període de matrícula serà anunciat al gener del 2014. La matrícula es pot fer a la recepció de l’escola. L’alumne ha de confirmar el nivell de l’examen més adequat per a ell o ella amb el seu professor abans de matricular-se.

Trinity College London

Links:

Per més informació sobre els exámens de Trinity GESE, click here.

bottom of page