top of page

Exàmens Oficials

La importància d'aconseguir un títol oficial d'idiomes és cada vegada major per poder accedir als àmbits universitaris i professionals, i per tant a la Martina preparem els alumnes per als exàmens oficials com ara: d'anglès (Trinity, Cambridge i EOI), d'alemany (Goethe Institut, EOI), de françés (Institut Français, EOI) etc. en tots els nivells.

Encara que tots els certificats porten la mateixa validesa segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) -vegeu la taula de nivells-  és cert que cada universitat estructura i enfoca els seus exàmens d'una forma diferent.

Seria convenient que l'alumne consulti la informació rellevant de la nostra pàgina i de les pàgines oficials de les diferentes universitats per a decidir millor quin examen és el més apropiat per a ell o ella.

Equivalencies de nivells

bottom of page