top of page

Informació general

Què són les escoles oficials d'idiomes?
 

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 
 
El pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes

 

 

El pla d'estudis s'estructura en tres nivells:

 

Nivell bàsic:                 1r i 2n curs

Nivell intermedi:       3r curs

Nivell avançat:           4rt i 5è curs

 

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

En el cas d'idiomes com àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès la durada dels tres nivells és superior a 5 anys.

 

 

 

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

 

  • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.

  • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.

  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

bottom of page